+36 22 518 010 info@hvkhalozat.hu

JAVASLAT A COVID-19 JÁRVÁNY NEGATÍV GAZDASÁGI HATÁSÁNAK ENYHÍTÉSÉRE

#maradjotthon

MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT

JAVASLAT, A GAZDASÁGI VÁLSÁG FELSZÁMOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÚ

ORSZÁGOS – NON-PROFIT – VÁLLALKOZÓI MIKROHITEL PROGRAM BEINDÍTÁSÁRA

 TÁJÉKOZTATÓ

Orbán Viktor miniszterelnök úr felhívására, a COVID-19 világjárvány negatív gazdasági következményeinek kezelésére a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Konzorcium© konzorciumvezető szervezete – egyetértve a Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletében foglaltakkal, mely a világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szól – javaslatot terjesztett Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elé, a válsághoz kapcsolódó egyes kormányzati intézkedésekre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

A már megtett intézkedéseken felül javasoljuk a COVID-19 válságkezelő források terhére – 2020 évre vonatkozóan – 8 milliárd forint elkülönítését új, a non-profit vállalkozásfejlesztési alapítványok által megvalósított közhasznú országos vállalkozói mikrohitel program beindítására. A forrásokból elsősorban a válság nyomán nehéz helyzetbe jutott mikrovállalkozások újrakezdésének megsegítésére fordítható, támogatással kombinált mikrohitel termékek finanszírozását javasoljuk. Javasoljuk továbbá, hogy a programból visszafolyó forrásokat egy új, hosszútávon működő visszaforgó mikrohitel alap működésére fordítsák.

Becslésünk szerint egy 2-3 év alatt 25 milliárd forintra növelt alap – még nominálérték csökkenés esetén is – több mint 20 évig alkalmas a közhasznú országos non-profit mikrohitelezés finanszírozására.
Társadalmi célú, non-profit mikrohitel programok működtetésének és kormányzati finanszírozásnak indokoltságát több a közelmúltban elkészült nemzetközi tanulmány is alátámasztja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy különösen fontosak ezek a programok válság időszakokban. Ezeknél a programoknál kiemelkedően fontos szempont az emberközpontúság, mely megelőzi a profitorientáltságot. Közpénzekből finanszírozott mikrohitel programoknál kiemelkedően fontos, hogy a „befektetés” hasznát társadalmi szinten várjuk el, és nem a biztosított alapok hozam elvárásainak szintjén.
A válság alatt csődbekerült vállalkozások és munkanélkülivé váló emberek újrakezdésének segítése jelentős nemzetgazdasági érdek. Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az önfoglalkoztató mikro vállalkozásokra, amelyek a profit orientált pénzpiaci szereplőktől nem tudnak hitelhez jutni.
A COVID-19 járvány okozta gazdasági krízis miatt megugró munkanélküliség kezelésében igen nagy szerepet kaphatna a konstrukció, hiszen a programra elköltött pénz nem segélyként kerülne kiosztásra, hanem (visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő) támogatásként lenne allokálva, így az önfoglalkoztatás és önfenntartás erősítése révén társadalmi és nemzetgazdasági haszna lenne. Az új társadalmi hasznosságot előtérbe helyező, fenntartható államilag finanszírozott mikrohitel program beindítása kiemelkedően fontos eszköz lehet a kialakult válság negatív társadalmi- gazdasági következményeinek felszámolásában.

A lépés szakszerű megvalósítása egyrészről azonnali közvetlen segítséget nyújthat a bajba került vállalkozások újrakezdésének támogatásában, másrészről hosszú távon megoldhatja a profit orientált pénzpiaci szereplőknél nem hitelképes mikrovállalkozások hitelezését és a programot működtető intézményrendszer finanszírozását is.

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Konzorcium© non-profit tagjai, a Megyei és Fővárosi Vállalkozásfejlesztési Alapítványok© mikrohitelezési tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2.§ f) pontja szerint nem tartozik a Tv. hatálya alá. Ez a jogi szabályozás teszi lehetővé, hogy az alapítványok megvalósíthassák azon alapítói céljaikat – küldetésüket – miszerint az éppen hatályos „banktörvény” előírásai szerint működő – profit orientált szervezeteknél valamely okból csökkent hitelképességű vagy hitelképtelen – mikrovállalkozók számára nagy kockázatú vállalkozói hitelt nyújthassanak.

Jelenleg Magyarországon nincsen államilag finanszírozott közhasznú vállalkozói mikrohitel program. A JEREMIE mikrohitel programok lebonyolításában nagy sikerrel vett részt több vállalkozásfejlesztési alapítvány. A közvetítői körben a legmagasabb fajlagos ügyfél elérést az alapítványok tudták felmutatni. (Megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok: 59,61%; pénzügyi vállalkozások: 30,85%; bankok: 5,51%; takarékszövetkezetek: 4,03%).

A JEREMIE Program lezárultával az alapítványok már nem kerültek be az újabb programok közvetítői körébe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az alapítványok évtizedek óta folytatott finanszírozási tevékenysége hiánypótló volt, amelyre most is szükség van. Ez jelenleg is jelentős kielégítetlen hitelezési igényt jelent ebben a kockázatosabban finanszírozható vállalkozói körben.

A válság következtében munkanélkülivé váló emberek számára újrakezdési lehetőséget jelentene az állami mikrofinanszírozási rendszer újraindítása, amiben a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Konzorcium© és tagjai, a Megyei és Fővárosi Vállalkozásfejlesztési Alapítványok© aktív szerepet vállalnának.